Booster Series 2


Card #
Pic/Link
Name
Type
BO-055
 
Machinedramon
Mega
BO-056
 
Kokatorimon
Champion
BO-057
 
Etemon
Ultimate
BO-058
 
Whamon
Champion
BO-059
 
Sukamon
Champion
BO-060
 
Gazimon
Rookie
BO-061
 
Elecmon
Rookie
BO-062
 
Monzaemon
Ultimate
BO-063
 
Numemon
Champion
BO-064
 
Mamemon
Ultimate
BO-065
 
MetalMamemon
Ultimate
BO-066
 
Tyrannomon
Champion
BO-067
 
Datamon
Ultimate
BO-068
 
Giromon
Ultimate
BO-069
 
Megadramon
Ultimate
BO-070
 
Digitamamon
Ultimate
BO-071
 
Gizamon
Rookie
BO-072
 
Raremon
Champion
BO-073
 
ExTyrannomon
Ultimate
BO-074
 
Deltamon
Champion
BO-075
 
Tuskmon
Champion
BO-076
 
Myotismon
Ultimate
BO-077
 
Gatomon
Champion
BO-078
 
Cyclonemon
Champion
BO-079
 
DarkTyrannomon
Champion
BO-080
 
MetalGreymon
Ultimate
BO-081
 
Floramon
Rookie
BO-082
 
Mushroomon
Rookie
BO-083
 
Veedramon
Champion
BO-084
 
Togemon
Champion
BO-085
 
Kiwimon
Champion
BO-086
 
Woodmon
Champion
BO-087
 
RedVegiemon
Champion
BO-088
 
AeroVeedramon
Ultimate
BO-089
 
Garudamon
Ultimate
BO-090
 
Blossomon
Ultimate
BO-091
 
Deramon
Ultimate
BO-092
 
Cherrymon
Ultimate
BO-093
 
Garbagemon
Ultimate
BO-094
 
Phoenixmon
Mega
BO-095
 
Gryphonmon
Mega
BO-096
 
Puppetmon
Mega
BO-097
 
Green Digivice
Power Option
BO-098
 
Red & Yellow Digivice
Power Option
BO-099
 
Crest Tag
Power Option
BO-100
 
Crest of Courage
Power Option
BO-101
 
Crest of Reliability
Power Option
BO-102
 
Crest of Sincerity
Power Option
BO-103
 
Crest of Friendship
Power Option
BO-104
 
Black Gears
Power Option
BO-105
 
Flood
Power Option
BO-106
 
Meat
Power Option
BO-107
 
Waterproof
Power Option
BO-108
 
Pluck
Power Option

BACK